बल्हारशाह वनपरिक्षेत्रात वाघाच्या दोन पिल्लांचा मृत्यू, एक जखमी

यश कायरकर:
      आज बल्हारशाह वनपरिक्षेत्रातील कळमणा उपक्षेत्रामधील क्षेत्रीय कर्मचारी हे वनात गस्ती वर असतांना त्यांना नियतक्षेत्र कळमणा मधील वनखंड क्रमांक 572 मध्ये एक अशक्त वाघाचा बछडा दिसुन आला. त्याला तात्काळ रेसक्यु करुन प्राथमीक उपचारा करीता वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर येथे नेण्यात आले. 
        बछडा ही मादी असुन तीचे वय अंदाजे 5 महिने असल्याने तीला वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे निगरानीत ठेवण्यात आलेले आहे. 
          त्यानंतर त्याच परिसरात इरतत्र ठिकाणी दोन वाघाचे बछडे मृता अवस्थेत आढळुन आले. 
त्याबाबत आधी मौका पंचनामा नोंदवुन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 अन्वये प्राथमीक वनगुन्हा क्रमांक 08945/223615/2023 दिनांक 07.09.2023 जारी करुन मृत वाघाचे बछडाचे शव ताब्यात घेवुन शवविच्छेदना
करीता वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर येथे नेण्यात आले. 
     मृत दोन्ही बछडाचे शवाचे शवविच्छेदन डॉ.कुंदन पोडचलवार, पशुवैद्यकीय अधिकारी, वन्यजीव उपचार केन्द्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर व डॉ.दिलीप पी.जांभुळे, पशुधन विकास अधिकारी, बल्हारपुर यांनी केले 
असुन शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्युचे कारण सांगता येईल.
      सदर प्रकरणाचा पुढील तपास श्रीमती.श्वेता बोड्डु, उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वनविभाग चंद्रपुर,  शेख तौसीफ शेख हैदर, सहाय्यक वनसंरक्षक (वनी व वन्य ) यांचे मार्गदर्शनात नरेश भोवरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्हारशाह हे करीत आहे.

सदर कार्यवाही पुर्ण करण्याकरीता बि. टि. पुरी, क्षेत्र सहाय्यक कळमणा व वनरक्षक एस.पी.नन्नावरे, पि. एच. आनकाडे, एम. जी. धाईत, कु. भारती तिवाडे,  एस. एस. नैताम, टि.ओ. कामले,  एस. एम. बोकडे,  ए.बी. चौधरी व पी आर टी टीम कळमणा व किन्ही यांनी सहकार्य केले.
 बल्हारशाह वनपरिक्षेत्रातील कळमणा उपक्षेत्रामधील वनात गस्ती वर असतांना एक अशक्त वाघाचा बछडा दिसुन आला. त्याला तात्काळ रेसक्यु करुन ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर येथे नेण्यात आले. 
तसेच त्याच परिसरात इरतत्र ठिकाणी दोन वाघाचे बछडे मृता अवस्थेत आढळुन आले.मृत दोन्ही बछडाचे शवाचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्युचे कारण सांगता येईल.:- नरेश भोवरे, वनपरीश्रेत्र अधिकारी बल्हारशाह.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]