शेतकरी अपघात विमा योजनेपासून लाभार्थी वंचित - अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंब वर्षभरापासून प्रतीक्षेत

शेतकरी अपघात विमा योजनेपासून लाभार्थी वंचित -  अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंब वर्षभरापासून प्रतीक्षेत
सावली (विजय कोरेवार) - शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत शासनाकडून आर्थिक लाभ दिला जातो. परंतु प्रस्ताव दाखल करून वर्षभराचा कालावधी लोटूनही सावली तालुक्यातील 27 कुटुंब शेतकरी अपघात विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत.   
         शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याचा किंवा शेतकरी कुटुंबातील मुलगा, आई - वडील, पती- पत्नी, अविवाहित मुलगी यांचा समावेश होतो. अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायम अपंग आल्यास कुटुंबास दोन लाख व अपघातात एक पाय किंवा हात किंवा डोळा निकामी झाल्यास एक लाख रुपये  इतक्या रकमेचे विमा संरक्षण देण्यात येते. अपघाती मृत्यू झाल्यापासून दीड महिन्यात तालुका कृषी विभागात प्रस्ताव दाखल केल्या जाते. सावली तालुक्यात सन 2022-23 या वर्षातील 27 शेतकरी कुटुंबानी प्रस्ताव दाखल केला परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटूनही  लाभ मिळालेला नाही.     

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]